VI HAR SAMME VEDTEKTER SOM DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I MOLDE MED UNNTAK AV SOMMERSTENGT

Vedtektene for Molde kommune er de som gjelder for Liedgarden Barnehage AS.

Unntak  er at vi holder sommerstengt uke 29 og 30.

 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail