VEDTEKTER

Vedtektene for Molde kommune er de som gjelder for Liedgarden Barnehage AS.

Unntaket er at vi holder sommerstengt uke 29 og 30.

 

 

https://www.molde.kommune.no/barnehage/vedtekter-for-kommunale-barnehager/