Planleggingsdager 2020/2021 og 2022

Her er en oversikt over planleggingsdagene for barnehageåret 2019-2020. Personalet er da på kurs, eller har planleggingstid. Barnehagen har stengt disse dagene.

 

 

Planleggingsdager        

torsdag 13.08.20

fredag   14.08.20

mandag 05.10.20

mandag  04.01.21

fredag  14.05.21

Nytt bhg-år 2022

mandag 16. august

tirsdag 17. august

mandag 03. januar

fredag 27. maI

 

 

 

 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail