SØKE PLASS

Søknad på barnehageplass skjer ved innlevering av elektronisk søknadsskjema. Bruk søknadsskjemaet på Molde kommunes hjemmeside. Bruk alltid den, da den alltid er oppdatert.

DU KAN SØKE NY PLASS, UTVIDET PLASS, ELLER DU KAN SØKE OVERFLYTTING FRA ANDRE BHG. OVER TIL OSS.